STUDIO M
Tvornica dobre glazbe
Pregled

Platon

Misao dana 27.9.-3.10.2021.

Misao dana 27.9.-3.10.2021. 3.10. Odgođeni posao se ne završava. (slovačka poslovica) 2.10. Sreća nas čini zabroravnima. (Erich Maria Remarque) 1.10. Manje se traži što je dopušteno. (sv. Jeronim) 30.9. Veliku snagu ima onaj koji…