STUDIO M
Tvornica dobre glazbe

Misao dana 16.-22.11.2020.

Misao dana 16.-22.11.2020.

22.11. Samo će vam jedno načelo dati hrabrost – one koje govori o tome da nijedno zlo ne traje zauvijek pa i ne predugo. (Epikur)

21.11. U brzom svijetu treba učiti iz stvari koje su trajne. (Gordon Sumner)

20.11. Kad bi se godina mogla smjestiti u sat, jesen bi bio sat čarolije. (Victoria Erickson)

19.11. Malo bi se toga na svijetu započelo da se uvijek gledalo samo na svršetak. (Gotthold Ephraim Lessing)

18.11. Samo živom voljom, u suradnji svih za sve, stvara se sa živima, živa povijest jednog naroda. (Stjepan Radić)

17.11. Na vrlo visoku položaju i na vrlo visokoj planini malo kome se ne zavrti u glavi. (Voltaire)

16.11. Samoća je raskoš bogatih. (Albert Camus)

Možda Vas i to zanima

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More