STUDIO M
Tvornica dobre glazbe

Predložite kandidate za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

Foto: Ilustracija Pixaby

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisao je Javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji.

Povjerenstvo ima pet članova koje će imenovati Županijska skupština na mandat od četiri godine iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Za svoj rad primaju naknadu, a sredstva su osigurana u županijskom Proračunu.

Njihova je zadaća pratiti primjenu propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata, povrede pojedinačnih prava pacijenata, predlagati poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata, ministarstva zdravstva obavještavati o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti njihov život ili zdravlje, podnositi Županijskoj skupštini i ministarstvu godišnje izvješće o svom radu te obavijestiti javnost o povredama prava pacijenata.

Kandidature se podnose putem elektronskog obrasca na mrežnim stranicama Međimurske županije na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr, a može i u pisanom obliku na adresu Međimurske županije. Kandidat je dužan obrazac vlastoručno potpisati te uz dokumentaciju, predati najkasnije 30 dana od objave javnog poziva.

Možda Vas i to zanima

Comments are closed.