STUDIO M
Tvornica dobre glazbe

Europska sredstva za informiranje građana o važnosti gospodarenja otpadom

Informiranje građana o važnosti gospodarenja otpadom dužnost je jedinica lokalnih samouprava prema Zakonou o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Prelog i 12 jedinica lokalne samouprave u sklopu grupacije GPK Pre-kom za to će koristiti europska sredstva. Točnije oko 1,2 milijuna kuna dobivenih preko projekta “Ne dvoji nego smeće odvoji.”

Predviđeno je 16 aktivnosti, među ostalima tribine, letci, brošure, ekokvizovi, aplikacija za pametne telefone. Projekt će trajati 20 mjeseci, a posebna ciljna skupina su djeca i školarci. Iako je odvajanje otpada već na iznadprosječnoj razini u Prelogu i općinama, očekuje se da će projekt polučiti još bolje rezultate.

– U grupaciji Pre-kom odvajamo 53 posto otpada i teško je očekviati da ćemo taj postotak podići za 20 do 30 posto, ali ako podignemo za pet posto bit će puno. – rekao je gradonačelnik Ljubomir Kolarek.

Partneri na projektu su općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec.

Sredstva su odobrena na temelju oko 40 tisuća stanovnika, odnosno popisu stanovnika iz 2011. godine. Milijun i 9 tisuća kuna su bespovratna sredstva, dok će preostalih 109 tisuća kuna platiti partneri. Od tog dijela Prelog će pokriti 87 tisuća kuna.

Možda Vas i to zanima

Comments are closed.