Trg bana Jelačića 5, 40323 Prelog

Search

Općina Donja Dubrava: Kandidacijske i zbirne liste za izbor načelnika i članova Općinskog vijeća

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 

 
PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
Kandidatkinja:
MARTINA KOVAČ; DONJA DUBRAVA, NOVEMBARSKIH ŽRTAVA 4; rođ. 26.06.1988; OIB: 94861888513; Ž
Zamjenik kandidatkinje:
IVAN STRBAD; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 2; rođ. 28.04.1966; OIB: 61021694572; M

Predlagatelj:
 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
Kandidat:
DRAŽEN MISER; DONJA DUBRAVA, STARI KRAJ 7; rođ. 18.08.1973; OIB: 17986683649; M
Zamjenica kandidata:
MARTINA DETELJ; DONJA DUBRAVA, PODRAVSKA 10; rođ. 21.10.1990; OIB: 81541401092; Ž

Predlagatelj: 
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

  
Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽIVI ZID, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 
 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJA DUBRAVA
 

Kandidat:
DRAGAN PONGRAC; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 2/A; rođ. 27.10.1977; OIB: 33867963183; M
Zamjenik kandidata:
IVAN MIŠKOVIĆ; DONJA DUBRAVA, MLINARSKA 11; rođ. 07.05.1985; OIB: 02246985685; M

Predlagatelj:
 

ŽIVI ZID

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 
 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
Kandidat:
MARIJAN VARGA; DONJA DUBRAVA, PRVOMAJSKA 16; rođ. 17.01.1958; OIB: 22168065600; M
Zamjenik kandidata:
VLADIMIR ČITUŠ; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 24/A; rođ. 25.02.1968; OIB: 74843969752; M

Predlagatelj:
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 

   

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, sastavilo je i objavljuje
 
 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
1.Kandidatkinja: MARTINA KOVAČ
Zamjenik kandidatkinje: IVAN STRBAD
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
         
2.Kandidat: DRAŽEN MISER
Zamjenica kandidata: MARTINA DETELJ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
         
3.Kandidat: DRAGAN PONGRAC
Zamjenik kandidata: IVAN MIŠKOVIĆ
ŽIVI ZID
         
4.Kandidat: MARIJAN VARGA
Zamjenik kandidata: VLADIMIR ČITUŠ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 
 

 

  PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DONJA DUBRAVA
 
MAJA OREŠKI
 

 

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 
 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositelj liste: DRAŽEN MISER
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. DRAŽEN MISER; HRVAT; DONJA DUBRAVA, STARI KRAJ 7; rođ. 18.08.1973; OIB: 17986683649; M
2. MARTINA DETELJ, mag. educ. phil.; mag.phil.; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, PODRAVSKA 10; rođ. 21.10.1990; OIB: 81541401092; Ž
3. ZLATKO HARAMIJA, ing.el.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 64; rođ. 22.01.1972; OIB: 49307672699; M
4. DAMIR VIDOVIĆ, mag.ing.prom.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 55; rođ. 05.01.1974; OIB: 61683113695; M
5. IGOR MIKOR, bacc. med. techn.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 2; rođ. 20.02.1988; OIB: 74978743293; M
6. MORENA MAJCEN, mag. nutr.; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 7; rođ. 10.05.1986; OIB: 67090087957; Ž
7. MARIJAN PONGRAC, dipl.prof.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, NOVEMBARSKIH ŽRTAVA 13; rođ. 03.09.1969; OIB: 80962798438; M
8. MARINKO LISJAK, dr. vet. med.; HRVAT; DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 60; rođ. 26.04.1968; OIB: 58866902186; M
9. NADA BAŠNEC; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 38; rođ. 22.03.1971; OIB: 68805203660; Ž
10. MIRJANA JAKUPAK; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, PRVOMAJSKA 36; rođ. 15.08.1967; OIB: 52730240572; Ž
11. NATALIJA KRUŠELJ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 72; rođ. 05.06.1980; OIB: 24476252952; Ž
 
 
 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 
 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Nositelj liste: MARIJAN VARGA
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIJAN VARGA; HRVAT; DONJA DUBRAVA, PRVOMAJSKA 16; rođ. 17.01.1958; OIB: 22168065600; M
2. VLADIMIR ČITUŠ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 24/A; rođ. 25.02.1968; OIB: 74843969752; M
3. NADA LISJAK; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 54; rođ. 19.08.1969; OIB: 82881364148; Ž
4. ZORAN HORVAT; HRVAT; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 48; rođ. 30.04.1970; OIB: 05434773479; M
5. JOSIP RIBIĆ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 43; rođ. 29.03.1967; OIB: 18530572231; M
6. ZLATKO LJUBEK; HRVAT; DONJA DUBRAVA, SPLAVARSKA 6; rođ. 15.11.1955; OIB: 06771016263; M
7. TATJANA ČMRLEC; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 23; rođ. 25.12.1987; OIB: 11442295992; Ž
8. INES ZVONAR; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 25; rođ. 12.06.1991; OIB: 22670131710; Ž
9. MARINA HORVAT; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, MEÐIMURSKE ČETE 16; rođ. 17.03.1979; OIB: 59864295327; Ž
10. JACINTA BALOG; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, DRAVSKA 47; rođ. 28.01.1993; OIB: 66394923585; Ž
11. MIJO PUNČIKAR; HRVAT; DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 67; rođ. 13.10.1941; OIB: 33454110067; M
 

 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 
 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA
 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI

Nositelj liste: MARIO MIKULAN
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. MARIO MIKULAN; HRVAT; DONJA DUBRAVA, PODRAVSKA 53/A; rođ. 22.07.1974; OIB: 04309673446; M
2. MARTINA KOVAČ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, NOVEMBARSKIH ŽRTAVA 4; rođ. 26.06.1988; OIB: 94861888513; Ž
3. IVAN STRBAD; HRVAT; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 2; rođ. 28.04.1966; OIB: 61021694572; M
4. SUZANA PALAVRA; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, V.NAZORA 14; rođ. 15.04.1974; OIB: 31742292154; Ž
5. MLADEN HARAMIJA; HRVAT; DONJA DUBRAVA, STARI KRAJ 4/A; rođ. 26.01.1967; OIB: 72671283966; M
6. SLAVA NESTIĆ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, NOVEMBARSKIH ŽRTAVA 14; rođ. 01.11.1947; OIB: 36295958863; Ž
7. RUŽA MATOTEK; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, MURSKA 18; rođ. 14.11.1962; OIB: 65240848605; Ž
8. JANJA KOVAČ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, NOVEMBARSKIH ŽRTAVA 4; rođ. 02.01.1990; OIB: 05135635067; Ž
9. ŽELJKO FABIĆ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, BRAĆE RADIĆA 21; rođ. 22.06.1976; OIB: 08100908054; M
10. ROBERT MARTINČIĆ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, 3.TRAVNJA 36; rođ. 24.10.1970; OIB: 04422657734; M
11. MIHAELA MARTINČIĆ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, 3.TRAVNJA 36; rođ. 25.03.1971; OIB: 11783518267; Ž
 
 

Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja ŽIVI ZID, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje
 
 

PRAVOVALJANU KANDIDACIJSKU LISTU
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
 

ŽIVI ZID

Nositelj liste: DRAGAN PONGRAC
 
Kandidatkinje/kandidati:
1. DRAGAN PONGRAC; HRVAT; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 2/A; rođ. 27.10.1977; OIB: 33867963183; M
2. IVAN MIŠKOVIĆ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, MLINARSKA 11; rođ. 07.05.1985; OIB: 02246985685; M
3. PAULA-LEE ŽINIĆ KREFT; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, TRG REPUBLIKE 16/A; rođ. 15.08.1998; OIB: 91832338731; Ž
4. SUZANA PONGRAC; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 2/A; rođ. 07.10.1978; OIB: 09673877701; Ž
5. DARINKA MIŠKOVIĆ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, MLINARSKA 11; rođ. 14.10.1986; OIB: 61874921603; Ž
6. EMIL KOVAČ; HRVAT; DONJA DUBRAVA, ZLATARSKI STRMEC 15; rođ. 11.11.1998; OIB: 70303067039; M
7. IGNAC VUČENIK; HRVAT; DONJA DUBRAVA, PODRAVSKA 25; rođ. 23.07.1950; OIB: 96335577412; M
8. ANAMARIJA ŠVEC; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, 3.TRAVNJA 40; rođ. 16.02.1999; OIB: 23344742635; Ž
9. SILVIJA RUSAK; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, M.P.MIŠKINE 49; rođ. 24.11.1968; OIB: 35581639194; Ž
10. PETRA ŽINIĆ; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, TRG REPUBLIKE 16/A; rođ. 27.12.1975; OIB: 72114208135; Ž
11. ÐURÐA JAKUPAK; HRVATICA; DONJA DUBRAVA, BRODARSKA 2/A; rođ. 02.05.1954; OIB: 42179094107; Ž
 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine DONJA DUBRAVA, sastavilo je i objavljuje

 
 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJA DUBRAVA

 
 
1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
Nositelj liste: DRAŽEN MISER

2.HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
Nositelj liste: MARIJAN VARGA

3.SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
Nositelj liste: MARIO MIKULAN

4.ŽIVI ZID
Nositelj liste: DRAGAN PONGRAC

 

U POTPISU: 
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DONJA DUBRAVA
 
MAJA OREŠKI

Podijeli:

Pošaljite nam vijest

Dragi naš slušatelju, ovo je tvoja prilika da postaneš naš reporter-suradnik! 🙂

Naš e-mail: radio@studiom.hr čeka tvoju poruku – pošalji nam zanimljivost iz svog mjesta, zabilježi događaj mobitelom ili fotoaparatom, a javiti nam se možeš i na našem Facebook profilu.

Najzanimljivije vijesti/dojave/fotografije objavit ćemo na našem portalu www.studiom.hr i društvenim mrežama te u radijskom programu.

*Slanjem vijesti ili fotografije dajete privolu da Studio M smije koristiti za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje, a sa svrhom objave na portalu www.studiom.hr ili društvenim mrežama radija Studio M, kao i u radijskom programu.