Misao dana 22.-28.7.2019.

Ponedjeljak, 22.07.2019.
28.7. Pomažeš li usamljenima ne možeš biti usamljen. (John M. Templeton)
26.7. Budi uvijek nezadovoljan s onim što jesi, ako želiš postati ono što još nisi; jer tamo gdje si postao zadovoljan, tamo ćeš i ostati. (Francis Quarles)
25.7. Škrtost je korijen svih zala. (Marcus Portius Cato Katon)
24.7. Neuspjeh je izvor uspjeha. (japanska poslovica)
23.7. Ništa tako ne obeshrabruje kao iluzije. (Jacques Tourneur)
22.7. Utjeha počne kao sluga, a postane gospodarem. (Halel Gibran)