Misao dana 20.-26.8.2018.

Ponedjeljak, 20.08.2018.
26.8. Ljubav prestane biti užitak kad prestane biti tajna. (Aphra Bahn)
25.8. Svaka kukavica čitav život sanjari kako će se jednog dana preobraziti u junaka. (Orhan Pamauk)
24.8. Ideje ne mogu ostati, ako se svakog dana ne borimo za njih. (Thomas Mann)
23.8. Čovjek se probija dok je mlad, a poslije pazi da se mladi ne probiju. (Pajo Kanižaj)
21.8. Ako čovjeku ukradu svinju to nazivaju nedjelom, ali ako se osvoji država to se naziva pravednim. (Mo-Tzu)
20.8. Problemi se povećavaju što se bliže približavamo cilju. (Johann Wolfgang Goethe)