Misao dana 18.-24.3.2019.

Ponedjeljak, 18.03.2019.
24.3. Milostinju tražimo otvorenom, a slobodu zatvorenom šakom. (Francesco Domenico Gueruzzi)
23.3. Ako posadite otrovni bršljan, s njega nećete brati jagode. (William Stephens)
22.3. Ljubav prema novcu naraste koliko i sam novac. (D. Juvenal)
21.3. Pametna se roda seli sa žabama. (ruska)
20.3. Sve što je doista veliko drži se daleko od tržišta i slave. (Friedrich W. Nietzsche)
19.3. Dijete je sigurna briga, a neizvjesna radost. (danska)
18.3. Kritičar je čovjek bez nogu koji podučava trčanje. (Anon)