Misao dana 14.-20.10.2019.

Ponedjeljak, 14.10.2019.
20.10. Mudrome nema ničeg čudnog u onome što Bog želi. (Bakhilid)
18.10. Politika je surov sport i nisu mi smetali udarci iz mrtvog kuta. (Barack Obama)
17.10. Knjige su zrcala: u njima viiš samo ono što nosiš u sebi. (Carlos Luis Zafon)
16.10. Sudbine naroda ovise o tome na koji se način hrane. (A.B. Savarin)
15.10. Ako namjera nije poštena djelo neće biti dobro. (Seneka)
14.10. Nije pametan onaj koji nije malo lud i nije zdrav onaj koji nije malo bolestan. (Bela Hamvas)