Misao dana 13.-19.5.2019.

Ponedjeljak, 13.05.2019.
19.5. Ali gdje postoji opasnost raste također ono spasonosno. (Johann Christian Friedrich Hölderlin)
18.5. Pobjede nas ničemu ne nauče, ali porazi donose veliku mudrost. (nepoznati)
17.5. Vrlina živi nakon pogreba. (latinska)
16.5. Život je čovjeku dan na posudbu, a ne na dar. (latinska)
15.5. Prijateljstvo je jedini spoj koji će uvijek držati svijet na okupu. (Woodrow Wilson)
14.5. Sve što se novcem može platiti, jeftino je. (Erich Maria Remarque)
13. 5. Mali dug stvara dužnika, veliki neprijatelja. (Seneka)