Misao dana 11.-17.5.2020.

Ponedjeljak, 11.05.2020.
17.5. Suvišak svojih dobara siromahu poklonite. (Ivan Merz)
16.5. Dužnici se oslanjaju na zaborav, a zajmodavci na sjećanje. (fra Miroslav Bustruc)
15.5. Bogatašima je i u raju tijesno. (Maksim Gorki)
14.5. Gdje je blaga, ima i prijatelja. (Titus Maccius Plautus)
13.5. Dokonost je tek utočište slabog uma. (Lord Chesterfield)
12.5. Svaki je istinski život riskantan, a ako čovjek postavi previše ograda, braneći se od opasnosti, na koncu zatvara sam život. (Kenneth S. Davis)
11.5. Obećanja zaboravljaju vladari, a ne narod. (Giuseppe Mazzini)