Misao dana 11.-17.3.2019.

Ponedjeljak, 11.03.2019.
17.3. Ne čini nikome nepravde, niti ne propuštaj dobročinstva, što ti je dužnost. (Benjamin Franklin)
16.3. Čovjek mora biti izumitelj da bi dobro čitao. (Ralph Wlado Emerson)
15.3. Treba se riješiti loših navijka kao i loših ljudi. (Epikur)
14.3. Malo vjeruj onima koji puno govore. (Marko Porcije Katon Stariji)
13.3. Lijep je pozdrav i mački ugodan. (ruska poslovica)
12.3. Bole da te kača fpiči nego da te marcijuško sonce zgreje. (međimurska poslovica)
11.3. Mladi žive od nade, a stari od uspomena. (francuska poslovica)