Misao dana 1.-7.7.2019.

Ponedjeljak, 01.07.2019.
7.7. Usta govore kad je srce puno. (Kvintilijan)
6.7. Sreću određuje stanje našeg duha, a ne događaji. (Dalaj Lama)
5.7. Ne promatraj nebo s dna bunara. (kineska poslovica)
4.7. Na dobroćudna magarca svi tovare. (njemačka poslovica)
3.7. Jak čovjek je najjači kad je sam. (Friedrich Schiller)
2.7. Ni smrt nije besplatna, stoji nas života. (ruska poslovica)
1.7. Koga pameti ne nauče promašaji, taj nema pameti. (William Parell)