Uvedena posebna dežurstva i grupni rad liječnika: što donose pacijentima?

Srijeda, 22.01.2020.
Uvedena posebna dežurstva i grupni rad liječnika: što donose pacijentima?
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Međimurskoj županiji od početka siječnja provode se posebna dežurstva i grupni rad liječnika.

Ugovor o sudjelovanju u posebnom dežurstvu i održavanju nadstandarda grupnog rada liječnika potpisao je župan Matija Posavec s predstavnikom koncesionara Zrinkom Karlovićem.

Liječit će se stanja pacijenata koja nisu hitna, no postoji realna potreba za liječničkom intervencijom, kazao je Karlović te u objasnio: Primjerice, kada je pacijent vraćen iz bolnice s otpusnim pismom na kojem se traži da odmah počne uzimati terapiju, a njegovom je liječniku završilo radno vrijeme, pacijenta će primiti drugi liječnik, člana grupe iz suprotne smjene. Za taj će nadstandard županija iz Proračuna izdvojiti 200 tisuća kuna. 

Radom u grupi doktori opće medicine osiguravaju zamjenu svojim pacijentima za dane kada ne rade. Svake subote radit će barem jedan tim te će pacijenti bilo kojeg liječnika člana grupe imati mogućnost pregleda u jutarnjoj smjeni.

Informacije o posebnim dežurstvima i održavanju grupnog rada liječnika mogu se provjeriti na internetskim stranicama Doma zdravlja Čakovec, a grupe su: grupa Čakovec, grupa Goričan-Donji Kraljevec, grupa Gornje Međimurje, grupa Mala Subotica-Orehovica-Belica-Domašinec-Podturen-Pribislavec, grupa Prelog te grupa Sveta Marija-DonjiVidovec-Donja Dubrava-Kotoriba.