Pučka pravobraniteljica u dvodnevnom posjetu: Želimo iz prve ruke vidjeti kako se živi u Međimurju

Srijeda, 07.02.2018.
Pučka pravobraniteljica u dvodnevnom posjetu:  Želimo iz prve ruke vidjeti kako se živi u Međimurju
Foto galerija
Pučka pravobraniteljica u dvodnevnom posjetu:  Želimo iz prve ruke vidjeti kako se živi u Međimurju
U dvodnevnom posjetu Međimurju je pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima. Cilj je iz prve ruke vidjeti kako se živi u Međimurju, odnosno kako su građanima dostupne socijalne i komunalne usluge, kakva je situacija s pripadnicima romske nacionalne manjine te kako u suradnji između jedinica lokalne samouprave, Županije i udruga, Ured pravobraniteljice može pomoći da te usluge budu građanima što dostupnije i kvalitetnije.
 
- Međimurje u mnogo tog prednjači i nama je to jako korisno da vidimo kako neka rješenja koja su tu prisutna možemo preporučiti drugim lokalnim zajednicama, ali i da vidimo koji su problemi i kako mi kao Ured možemo pomoći, bilo da se radi o zaštiti ljudskih prava ili suzbijanju diskriminacije, istaknula je pravobraniteljica na održanoj konferenciji za medije.
 
Sastanak je odradila s predstavnicima udruga i Vijeća nacionalnih manjina. Zajedno sa suradnicima informirana je o projektima koji se provode u Međimurju, a tiču se dostupnosti socijalnih usluga građanima osobito slabijeg imovnog stanja i starije životne dobi, kao i o ulozi samih udruga. Kako je istaknula, puno se razgovoralo o problemima romske nacionalne manjine u raznim naseljima. - Koji su su načini i što se može napraviti da s jedne strane njihova prava budu što bolje zaštićena, a s druge strane da se smanjni socijalna distanca između romskog i neromskog stanovištva, zaključila je pučka pravobraniteljica Vidović.
 
O spomenutima temama bilo je riječi i na sastanku održanom s predstavnicima Županije. - Kao župan i stanovniik ove županije smatram da je Međimurje jedna od onih županija koja ima visoko postavljenu letvicu u poštivanju ljudskih prava s obzirom na sve izazove i na sve okolnosti s kojima se susrećemo, da je dostupnost institucija i razvijenost infrasstrukture na zavidnoj razini, no uvijek smatramo da možemo i moramo bolje, rekao je među ostalim župan Matija Posavec te dodao da će suradnja sa Uredom pučke pravobraniteljice biti na obostranu korist.
 
O svemu tome pravobraniteljica Vidović će razgovarati i na narednim sastancima s međimurskim gradonačelnicima, odnosno načelnicima, kao i predstavnicima civilnog društva.