Općina Domašinec: Vijećnici prepolovili iznos svojih naknada

Srijeda, 06.02.2019.
Općinsko vijeće Općine Domašinec
Izvor: Studio M / Informativni mozaik | Donošenje odluke o naknadi troškova predsjedniku i članovima Općinskog vijeća te članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Domašinec bila je točka održane 12. Sjednice.

 
Troškovi predsjednika Vijeća su uvećani – Naknada predsjednika sada iznosi kao i u većini okolnih jedinica lokalnih samouprava i, s obzirom na posao koji obavlja, smatram da je pravedno da bude nagrađen, komentirao je odluku načelnik Mario Tomašek.
 
Vijećnici su najprije glasali o prijedlogu vijećnika Dragutina Lisjaka da im se naknada smanji sa 120 na 60 kuna što su  jednoglasno prihvatili.

Slijedila je Odluka o provedbi izbora iz članove vijeća mjesnih odbora, a Općinsko vijeće je donijelo novu odluku o komunalnom redu na svom području. Na dnevnom redu ponovno je bila točka o Prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu umjetničke škole Miroslav Magdalenić u Čakovcu, a vijeće je donijelo i zaključak o zamolbi o kupovini djela pješačke staze u Turčišću koju je podnio Ivan Kranjec.
 
Detalje sa sjednice Općinskog vijeća Općine Domašinec donosimo u informativnom programu!