Europska sredstva za informiranje građana o važnosti gospodarenja otpadom

Četvrtak, 13.09.2018.
Europska sredstva za informiranje građana o važnosti gospodarenja otpadom
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom jedinice lokalnih samouprava dužne su građane informirati o važnostima gospodarenja otpadom. Grad Prelog i 13 jedinica lokalne samouprave za to će korisiti europska sredstva, točnije oko 1,2 milijuna kuna dobivenih preko projekta "Ne dvoji nego smeće odvoji."
 
Predviđeno je 16 aktivnosti, među ostalima tribine, letci, brošure, ekokvizovi, aplikacija za pametne telefone. Projekt će trajati 20 mjeseci, a posebna ciljna skupina su djeca i školarci. Iako je odvajanje otpada već na iznadprosječnoj razini u Prelogu, odnosno u općinama koje su koncesionari Pre-koma, očekuje se da će provođenje projekta polučiti još bolje rezultati u odvajanju i obradi korisnog otpada.

- U grupaciji Pre-kom odvajamo 53 posto otpada i teško je očekviati da ćemo taj postotak podići za 20 do 30 posto, ali ako podignemo za 5 posto bit će puno, rekao je gradonačelnik Ljubomir Kolarek. 

Partneri na projektu su općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Goričan, Donji Kraljevec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec, Podturen i Pribislavec.
 
Sredstva su odobrena na temelju oko 40 tisuća stanovnika, odnosno popisu stanovnika iz 2011. godine. Milijun i 9 tisuća kuna su bespovratna sredstva, dok će preostalih 109 tisuća kuna platiti partneri. Od tog dijela Prelog će pokriti 87 tisuća kuna.