Dravski vodeni val iz Austrije u opadanju. Nema opasnosti od poplava

Subota, 08.11.2014.
Mura vodostaj
Stanje protoka na rijeci Dravi na području sliva u Austriji se lagano smiruje, odnosno dotoci s uzvodnih dijelova sliva Drave polako opadaju.
 
Protoci Drave u Sloveniji su se tijekom dana smanjivali, tako da su smanjeni od 1800 m3/s na oko 1500 m3/s. Trenutni protok na izlazu prema Hrvatskoj je oko 1650 m3/s te se očekuje smanjenje. Prema trenutnoj situaciji, ne očekuje se značajniji porast vodostaja na Muri. Na dionicama rijeke Drave od Slovenije do HE Varaždin i od HE Varaždin do HE Čakovec (to su dionice A.33.12, A.33.11. i A.33.10.) na snazi su mjere redovne obrane od poplava.

 
Stanje i poduzete aktivnosti

 
Prema prognozama, očekuje se da ukupni protok neće doseći vrijednosti za koje se proglašavaju izvanredne mjere obrane od poplava. To znači da se ne očekuju plavljenja, osim nebranjenog prostora između Drave i odvodnog kanala HE Formin gdje je naselje Lovrečan Otok. Stanovnici Lovrečan Otoka biti će evakuirani po potrebi u organizaciji lokalne samouprave. Djelatnici Hrvatskih voda su na terenu i prate stanje i razvoj događaja. O svim zapažanjima i eventualno uočenim problemima promptno se informiraju županijske službe 112. Na području Sektora A nema rasteretnih objekata.
 
Poplavljene su lokalne prometnice u naselju Lovrečan Otok (nebranjeno područje). Za teretni promet je zatvoren granični prijelaz Križovljanska Dubrava zbog poplavljene ceste u Sloveniji.
 
Obzirom da se protoci na uzvodnim dijelovima sliva Drave u Austriji i u Sloveniji smanjuju, tijekom sutrašnjeg dana se očekuje smanjenje protoka i na našem području. Budući da je na hidroelektranama provođena aktivna obrana od poplava u smislu vršenja pretpražnjenja akumulacija, ne očekuje se značajniji utjecaj ovog vodnog vala na dio toka Drave nizvodno od ušća Mure.