12 milijuna kuna ulaganja u dječji vrtić Fijolica

Subota, 28.07.2018.
Grad Prelog_ilustracija
U progostorijama gradske uprave u Prelogu održana je konferencija za medije, nakon što  su Gradu odobrena su sredstva za tri nova projekta koja se odnose na ulaganje u dječji vrtić, uključivanje starijih u kulturne sadržaje i informiranje građana o zbrinjavanju otpada.
 
Trenutno se na području grada provodi devet projekata koji su sufinancirani sredstvima Europske unije, a dva se odnose na prekograničnu suradnju Mađarska-Hrvatska. Gradonačelnik Ljubomir Kolarek ističe da se radi o oko 33 milijuna kuna bespovratnih europskih sredstava, a 4 milijuna otpada sufinanciranje iz gradskog.
 
  • Moramo pridodati tome i desetak projekata koji se prijavljuju prema nadležnim ministarstvima vrijednosti od dva do tri milijuna kuna koji su također u provedbi. Krajem kolovoza očekujemo pozitivne rezultate za projekte Za obitelj, vrijedan oko 12 milijuna kuna, i Izgradnja infrastrukture u gospodarskoj zoni Sjever, vrijedan 9 milijuna kuna., poručio je Kolarek.
 
12 milijuna kuna ulaganja u dječji vrtić Fijolica

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt Ulaganje u objekte dječjih vrtića odobrilo je 148.685 kuna. Radi se o 60 posto sredstava ukupne vrijednosti od 270 tisuća kuna. Bit će uređen vanjski prostor DV-a Fijolica u Prelogu te postavljena nova igrala. Radovi bi trebali završiti do počeka nadolazeće školske godine. Pribroji li se tim sredstvima i 3 milijuna kuna iz projekta Za obitelj, u preloški vrtić u sljedeće tri godine trebalo bi biti uloženo oko 12 milijuna kuna, najavljeno je na konferenciji kojoj s nazočili i članovi projektnog tima, Miljenka Radović, Mateja Kavran i Igor Slaviček, te predstavnici udruga i ustanova koje su partneri na projektima.
 
Osim za najmlađe, Prelog brine i za starije građane pa je Ministarstvu kulture prijavilo projekt Zlatne godine. Odobreno je 373.218 kuna, a Grad će s dva partnera u 18 mjeseci organizirati kulturne i kreativne sadržaje za ciljanu skupinu, starije od 54 godine.


1,2 milijuna kuna za informiranje o važnosti gospodarenja otpadom
 
U sljedećih 20 mjeseci radit će se i na educiranju građana o važnosti gospodaranja otpadom. Aktivnosti u projektu Ne dvoji, nego smeće odvoji s 85 posto sufinancira EU, a preostali dio iz lokalnih proračuna. Predviđeno je 17 aktivnosti, među ostalima tribine, letci, brošure, eko kvizovi, aplikacija za pametne telefone. Nakon toga očekuju se još bolji rezultati u odvajanju i obradi korisnog otpada.
  
Uz Grad u projektu su i općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Domašinec, Dekanovec, Podturen, Goričan, Kotoriba, Pribislavec, Belica i Martijanec. Bespovratnih je milijun i devet tisuća kuna, dok će od preostalih 178 tisuća kuna, 87 tisuća financirati gradski proračun, a ostali dio otpada na preostale jednice lokalnih samouprava. Njihovo financijsko učešće ovisit će o broju stanovnika.
 
Naime, jedan od kriterija za dobivanje europskih sredstava bio je broj stanovnika koji će biti obuhvaćen projektom, odnosno 40. 494 stanovnika, prema popisu iz 2011. godine.

* * * * *
O svemu više donosimo u informativnom programu radija Studio M.