U novu godinu s izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Srijeda, 03.01.2018.
Policija
Od 1. siječnja na snagu je stupila većina izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najznačajnite se tiču mladih vozača, biciklista, Izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača, registracije vozila te negativnih prekršajnih bodova.
 
Mladi vozači
 
Prema Izmjenama Zakona mladim vozačem smatra se samo vozač motornog vozila od 15 do 24 godine, a koji posjeduje hrvatsku vozačku dozvolu. Ukinute su odredbe koje su propisivale da mladi vozači ne smiju upravljati vozilom na cesti brzinom većom od 80 km/h, zatim na brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila brzinom većom od 100 km/h, odnosno 120 km/h na autocesti. Navedenim izmjenama za mlade vozače ostaje na snazi samo odredba o apsolutnoj zabrani alkohola u krvi za vrijeme vožnje. U slučaju kršenja iste, primjenjuju se stroža pravila prikupljanja negativnih prekršajnih bodova i poništenja vozačke dozvole.
 
 
Negativni prekršajni bodovi
 
Vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova bit će oduzeta vozačka dozvoa, a polaganju vozačkog ispita vozač će moći pristupiti  dvije godine nakon rješenja o ukudanju vozačke dozvole. Mladim vozačima vozačka se oduzima i ukida nakon prikupljenih devet negativnih bodova.
 
Nova pravila za bicikliste
 
Izmijenjena je odredba kojom se sada propisuje obveza biciklista da za razliku od prije, sada moraju na svim cestama, neovisno o kategorizaciji ceste, noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili nekom reflektirajućom materijom. Do sada je navedena obveza bila propisana samo za one koje su kategorizirane kao državne, županijske ili lokalne ceste.
 
Registracija vozila
 
Što se tiče registracije vozila, elimirniran je tzv. „nulti“ tehnički pregled. Prvi tehnički pregled vozači su dužni obaviti nakon 24 mjeseca od registracije novih vozila, dok su produženje važenja prometne dozvole dužni obaviti nakon proteka roka od 12 mjeseci. Također, s 1. siječnjom svi poslovi oko registracije bozila mogu se obaviti na jednom mjesto, odnosno u stanicama za tehnički pregled vozila. Za odjavu ili promjena vlasništva vozila više nije potrebno ovjeravati kupoprodajni ugovor kod javnog bilježnika. Isto tako, prva registracija motornih vozila može se odraditi i u stanici za tehnički pregled vozila koja nema sjedište u registracijskom području vlasnika.
 
Izvanredni nadzorni zdravstveni pregledi vozača
 
Obavezu podvrgavanja izvanrednom nadzornom zdravstvenom pregledu i dalje imaju vozači i instruktori vožnje kod kojih je utvrđen udio alkohola u krvi viši od 1,50 promila. Novim Izmjenama ta obveza predviđena je i za one vozače koji su najmanje tri puta u unutar tri godine pravomoćno kažnjeni za vožnju s bilo kojom nedopuštenom koncentracijom alkohola u krvi. Dopunjena je i odredba kojom se propisuje da se na zdravstveni pregled, može uputiti i vozač za kojeg se opravdano sumnja da zbog zdravstvenih razloga nije sposoban za vozača.